Köpvillkor / Terms & Conditions

PRISER OCH BETALNING

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

ÅNGERRÄTT

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:

Varan är använd eller visar spår av användande.

När du utnyttjat din ångerrätt:

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

PRIVAT POLICY

“När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.”

COOKIES

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

LEVERANSER

Se Leveransvillkor.

RETURER

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten tillkommer frakt från oss till dig.

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.


Terms and conditions

PRICES AND PAYMENT
Each item is stated with price including VAT. In the shopping cart you can see the total price including all fees, VAT, shipping and payment. Payment terms are stated in the shopping cart depending on the chosen payment method.

Shipping terms are stated in the shopping cart depending on the chosen shipping method.

RIGHT OF WITHDRAWAL

Your right of withdrawal (withdrawal period) is valid for 14 days. In your message to us, it must be clear that you regret it. The withdrawal period begins on the day you received the item or a significant part of it. If the agreement applies to a custom-made product – or a product that has been given a clear personal touch, the withdrawal period begins to run on the day we have provided information.

You have no right of withdrawal if:

The service is started during the withdrawal period with your consent, the price is dependent on fluctuations in the financial market, for example a share, the product due to its nature can not be returned, the seal has been broken on audio or video recordings or computer programs. Sealing also refers to technical sealing.

When you have exercised your right of withdrawal:

You are obliged to keep the product in as good a condition as when you received it. You must not use it, but of course carefully examine it. If the product is damaged or lost due to negligence, you lose the right of withdrawal.

DELIVERIES

See the Delivery Information.

RETURNS

Returns are made at your own expense unless the item is defective or if we have packed incorrectly. Returns should be sent as a letter or package, not against cash on delivery. In case of exchanges, we pay the new shipping from us to you.

Once you have exercised your right of withdrawal, you must, in the case of an item: send or return it to us .

Repayment obligation:

We shall, if you have exercised your right of withdrawal, repay what you have paid for the product as soon as possible or no later than within 30 days from the day we received the product or, if it is a service, the notification that you have regretted. You must pay the return costs yourself when you return the item. We always pay the return cost for sending back so-called replacement goods.

See also the Swedish Consumer Agency and the Distance Contracts Act, as well as the EU’s common dispute resolution page http://ec.europa.eu/odr.

(Visited 50 times, 1 visits today)